Webtekster

Få tekster til nettet, der fanger både brugere og søgemaskiner. Søgemaskineoptimerede webtekster skal være korte, præcise og unikke.

Tekster på både internet, ekstranet og intranet læses på en helt anden måde end trykte tekster. Derfor skal webteksten udformes, så den tager hensyn til denne særlige læsemåde. For at kunne fastholde læseren skal teksten bl.a. være meget kort og præcis samt have mange overskrifter. Den skal kunne skimmes og stadigvæk give mening.

Samtidig byder webtekst på andre muligheder end trykt tekst med f.eks. brug af links og umiddelbar - og ikke dyrere - anvendelse af andre farver end sort.

Webtekst er et af vores specialer.

Udarbejder og redigerer du selv din webtekst, kan vi læse korrektur. Se nærmere under korrektur.

Ikke kun tekst

Da vi også udfører grafisk produktion, billedarbejde og webprogrammering, kan vi tilbyde totalløsninger såsom helt nye websites, redesign eller enkelte websider. Se nærmere under webdesign og webgrafik.

Vi kan også tilbyde en fast aftale vedrørende opdatering og vedligeholdelse af dit website.

Vi giver meget gerne et tilbud med fast pris for hver enkelt opgave. Den tilbudte pris afhænger af opgavens størrelse og art.

Kontakt os for tilbud.