Selvkørende webshop - uden bøvl

Det er en velkendt sandhed, at e-handel bliver mere og mere udbredt. Mange fysiske butikker supplerer deres forretning med en online-salgskanal - og får i den forbindelse en overraskelse: Der er masser af arbejde med en webshop. Foruden ekspedition og afsendelse af ordrer er der daglig vedligeholdelse af produkter, lagerantal og priser. Mange webshops styrer selv lagerantal, men det er jo ikke up to date, hvis den fysiske butik også trækker fra lageret. Så skal lagerantal opdateres manuelt.

Den nemme løsning

I forvejen har den fysiske butik en styring af produkter, lagerantal og priser (ERP eller POS oa. - kært barn har mange navne), og det er derfor blot et spørgsmål om at integrere webshoppen med den fysiske butiks ERP-system. Dermed er data i både webshop og ERP-system altid up to date, og man slipper for det trivielle, daglige opdateringsarbejde i webshoppen.

Det er dog ikke nødvendigt at have et stort udbygget ERP-system. Magento webshop kan også integreres til både e-conomics, Summasummarum og C5.

Den ultranemme løsning

Det er ikke kun fysiske butikker, der har glæde af en nem webshop. Her er opskriften på at køre din webshop hjemme fra sofaen:

  1. Indgå en aftale med en leverandør, som beholder varerne på sit lager, så du blot skal sende ordrerne fra dine webshop-kunder til leverandøren, som derefter ekspederer og sender varerne til dine kunder.

  2. Få en webshop, der har følgende faciliteter:

    a. En import-funktion, der kører helt automatisk hver eneste dag, eller time, eller minut, og som importerer produkter, billeder, priser og lagerantal fra din leverandør.

    b. Enten en eksportfunktion, der sender ordrerne direkte til din leverandørs ERP-system, eller en funktion, der blot sender en mail til din leverandør ved hver ny ordre.

  3. Pengene går ind på din konto, og det eneste, som du skal gøre, er at afregne med din leverandør. Næsten.... der er selvfølgelig også markedsføring af webshoppen, men det er en helt anden historie.

Dermed ser du aldrig et eneste af de produkter, som du sælger. Du har intet arbejde med hverken ekspedition eller ordreafsendelse. Heller ikke med opdatering af webshoppen. Kundeservice og håndtering af eventuelle reklamationer slipper du naturligvis ikke for, medmindre du også kan få overtalt din leverandør til at tage den del af arbejdet.

Se vores webshop-referencer her!